• 10 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort:  Göteborg
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2020 Period 1

  Startvecka: Vecka 42

  Slutvecka: Vecka 48

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: GU-17906

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och termin 2 samt kursen Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resulta... Läs mer För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och termin 2 samt kursen Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet. Från VT19 gäller följande krav: Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet. Läs mindre

  Ämnesord: Socialt arbete

  Öppen för sen anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.

1 av 1 träffar

Valda utbildningar

 • Funktionshinder Göteborgs universitet
  Ta bort Funktionshinder från listan