• 15 högskolepoäng, Högskolan Dalarna, Studieort:  Falun
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2020 Period 2

  Startvecka: Vecka 46

  Slutvecka: Vecka 2

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: HDA-H36JG

  Undervisningsform: Kurs, Distans

  Antal träffar: 5

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: 150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vari minst 60 hp inom svenska som andraspråk ska ingå, eller motsvarande kunskaper

  Ämnesord: Svenska som andraspråk

  Öppnar för sen anmälan 2020-07-15

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar