• 60 högskolepoäng, Högskolan Dalarna, Studieort:  Falun
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Våren 2019 Period 1

  Startvecka: Vecka 4

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: HDA-V2Z7K

  Undervisningsform: Program, Distans

  Antal träffar: 2

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.

  Ämnesord: Språk, Svenska som andraspråk

  Öppen för sen anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar

Valda utbildningar

 • Magisterprogram i svenska som andraspråk Högskolan Dalarna
  Ta bort Magisterprogram i svenska som andraspråk från listan