Din filtrering gav resultat Stäng filter för att visa resultat

Filtrera

Välj mellan kurser och program
Plats och ämne
Universitet/Högskola
Ämnen
Välj utbildningsnivå
Visa bara utbildningar som är

Logga in för att visa kurser som ingår i ditt program

Startperiod
Undervisningstid
Studietakt
Språk och examen
Visar 1 resultat under Våren 2023

Sökträffar

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

15 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Borås

Stängd för sen anmälan

Startperiod: Våren 2023 Period 1

Startvecka: Vecka 3

Slutvecka: Vecka 22

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: HB-20531

Undervisningsform: Kurs, Distans

Antal träffar: 1

Studietakt: Halvfart

Undervisningstid: Dagtid

Studieort: Borås

Ämnesord: Hälsa och sjukvård

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hpDessutom krävs:Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård eller akutsjukvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad,ellerSpecialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård eller intensivvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad. Utöver detta krävs antingen två års yrkeslivserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulans eller akutmottagning eller högskolekurs/-er på avancerad nivå inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård motsvarande 15 högskolepoäng,ellerMagisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård.Därutöver krävs följande avslutade och godkända kurser som ingår i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, 60 högskolepoäng:Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård, 7,5 hpTeamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård, 7,5 hpBedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I, 7,5 hpForsknin

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

1 av 1 träffar