Sökresultat

58 sökträffar baserad på: högskolan kristianstad, alla universitet/högskolor, hösten 2017
 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25078

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på motsvarande 135 hp på grundnivå varav minst 60 hp i landskapsvetenskap eller motsvarande samt Godkänt resultat på kursen Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsvetenskap och Geoinformatik II.

  Geografi och kulturgeografi, Naturvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25010

  Kurs, Distans

  2

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet.

  Miljö- och energiteknik, Miljö- och energiteknik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25018

  Kurs, Distans

  2

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet

  Biologi 1, Kemi 1, Matematik 3b / 3c


  Biologi A, Kemi A, Matematik C

  Miljö- och energiteknik, Miljö- och energiteknik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25023

  Kurs, Distans

  2

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet.

  Miljö- och energiteknik, Miljö- och energiteknik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25247

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Kvällstid

  Lärarexamen om minst 180 hp med ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs minst 15 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt relevant område eller motsvarande.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25213

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant ämne, dessutom minst 30 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt relevant område eller motsvarande.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15330

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt Handelsrätt I 15 hp eller motsvarande.

  Juridik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 50

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-15340

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt Organisationsteori 7,5 hp eller motsvarande.

  Företagsekonomi, Ledarskap och organisation

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 40

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25068

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt pågående lärarutbildning mot yngre barn, 30 godkända hp, alternativt eftergymnasiala studier inom utbildningsvetenskap (educational science) mot yngre barn, 30 godkända hp eller motsvarande.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25251

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant ämne eller motsvarande.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 49

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15365

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning och/eller revision samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller mot... Läs mer Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning och/eller revision samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller motsvarande. Läs mindre

  Företagsekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 40

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15425

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller motsvarande.

  Företagsekonomi, Marknadsföring

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 50

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15394

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom Internationellt företagande och marknadsföring samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller motsvarande.

  Företagsekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 40

  Vecka 44

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15539

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt Redovisning och ekonomistyrning 15 hp eller motsvarande.

  Företagsekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25707

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kemi, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25216

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6


  Engelska B

  Engelska, Humaniora, Språk

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25227

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6


  Engelska B

  Engelska, Humaniora

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25228

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6


  Engelska B

  Engelska, Humaniora, Språk

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-24967

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6


  Engelska B

  Medie- och kommunikationsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15375

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Oral hälsa 63 hp, Biomedicin 12,5 hp och Odontologi 14,5 hp eller motsvarande, för fristående kurs, grundläggande behörighet samt tandhygienistexamen 120 hp eller motsvarande.

  Odontologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 49

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-24970

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Historia

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25201

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på motsvarande 90 hp varav minst 60 hp biologi inklusive 7,5 hp ekologi samt En A eller motsvarande

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-15829

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Legitimerad sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp, avlagd kandidatexamen inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande examen samt ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

  Omvårdnad

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Förutbildning

  Svenska

  HKR-15283

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Medicin, Omvårdnad

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25195

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt Näringslära I 7,5 hp eller motsvarande kurs som har moment med grundläggande statistik.

  Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Måltidskunskap och värdskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25232

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6


  Engelska B

  Engelska, Humaniora, Språk

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 50

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15360

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning och/eller revision samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller mot... Läs mer Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning och/eller revision samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller motsvarande. Läs mindre

  Företagsekonomi, Ledarskap och organisation

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25185

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet.

  Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Måltidskunskap och värdskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 49

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15402

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 75 hp inom företagsekonomi inklusive 15 hp fördjupningskurser inom Internationellt företagande och marknadsföring samt inklusive godkänd kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp eller motsvarande.

  Företagsekonomi, Marknadsföring

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-15285

  Kurs, Distans

  4

  Kvartsfart

  Dagtid

  Yrkesutbildning alternativt godkänt resultat på minst 135 hp varav minst 60 hp inom ett huvudområde samt handledarutbildning 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

  Odontologi, Omvårdnad, Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25190

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet samt Näringslärans grunder 7,5 hp eller motsvarande.

  Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Måltidskunskap och värdskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 49

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25180

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet.

  Pedagogik, Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 51

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-15407

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet.

  Folkhälsovetenskap, Omvårdnad, Samhällskunskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  HKR-25189

  Kurs, Distans

  0

  Kvartsfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet samt godkänd på kurser motsvarande 40 hp inom Mat och Måltidskunskap eller motsvarande.

  Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Måltidskunskap och värdskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25021

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25004

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet samt godkänd i grundläggande kemi 7,5 hp eller motsvarande

  Miljö- och energiteknik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15370

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet.

  Datateknik, Datateknik, Datavetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25547

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat om minst 180 hp varav minst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant område Dessutom krävs 45 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt relevant område inklusive självständigt arbete på 15 hp.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25257

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat på minst 180 hp varav minst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant område Dessutom krävs 45 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt relevant område inklusive självständigt arbete på 15 hp.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25062

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Psykologi, Psykologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25054

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 90 hp inom ämnesområdet psykologi där minst 15 hp ska utgöra ett självständigt arbete eller motsvarande.

  Psykologi, Psykologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25056

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 90 hp inom ämnesområdet psykologi där minst 15 hp ska utgöra ett självständigt arbete eller motsvarande.

  Psykologi, Psykologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25058

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 90 hp inom ämnesområdet psykologi där minst 15 hp ska utgöra ett självständigt arbete eller motsvarande.

  Psykologi, Psykologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-25254

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat om minst 180 hp varav minst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant område. Dessutom krävs 45 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt relevant område inklusive självständig arbete på 15 hp på avancerad nivå.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  HKR-15280

  Kurs, Distans

  0

  Kvartsfart

  Blandade tider

  Legitimation som sjuksköterska samt godkänt resultat om minst 135 hp varav 60 hp inom omvårdnad eller motsvarande.

  Omvårdnad

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25193

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet samt Näringslärans grunder 7,5 hp eller motsvarande.

  Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Måltidskunskap och värdskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15374

  Kurs, Distans

  0

  Kvartsfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet samt legitimation som tandhygienist eller tandläkare.

  Odontologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  HKR-15317

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Godkänt resultat på 135 hp varav minst 75 hp godkända kurser inom Hälsovetenskap eller motsvarande inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp på grundnivå.

  Folkhälsovetenskap, Medicin, Omvårdnad

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-25186

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet samt Livsmedelskemi 7,5 hp eller Matens och kroppens kemi 7,5 hp eller motsvarande.

  Kemi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  HKR-15329

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Grundläggande behörighet.

  Samhällskunskap, Sociologi

  Öppen för sen anmälan

50 av 58 träffar Visa fler