• 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort:  Ortsoberoende
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Våren 2020 Period 1

  Startvecka: Vecka 4

  Slutvecka: Vecka 23

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: GU-22322

  Undervisningsform: Kurs, Distans

  Antal träffar: 0

  Studietakt: Kvartsfart

  Undervisningstid: Blandade tider

  Förkunskapskrav: 30 hp inom endera av huvudområdena Svenska som andraspråk, Svenska språket, Nordiska språk, Lingvistik, eller 30 hp i något annat språk eller motsvarande.

  Ämnesord: Språk

  Öppnar för sen anmälan 2019-12-13

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar