19 sökträffar baserad på: Göteborgs universitet, hösten 2016
 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17356

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Dagtid

  För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17353

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Kandidatexamen eller motsvarande, inkluderande kurser i psykologi motsvarande minst 30 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17350

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Filosofie kandidatexamen varav minst 30 hp i psykologi. Därutöver krävs kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig metod, 15 hp, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17354

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17351

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) och Fördjupningsarbete i psyko... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) och Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp) eller motsvarande måste ingå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17359

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt godkänt resultat på kursen Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn: teoretisk del, 15 högskolepoäng, eller annan kurs som till uppläggning,... Läs mer För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt godkänt resultat på kursen Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn: teoretisk del, 15 högskolepoäng, eller annan kurs som till uppläggning, omfattning och innehåll motsvarar och kan ekvivaleras med denna kurs. Under kurstiden skall deltagarna genomföra praktiska övningsmoment på hemorten. För detta krävs att deltagaren har en yrkesverksamhet med neuropsykologiska arbetsuppgifter med barn och tillgång till lämpligt testmaterial. Dessutom krävs medgivande från arbetsgivaren att inom ramen för tjänsten få genomföra en utredning. Intyg från arbetsgivare bifogas ansökan. Därutöver krävs också språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17358

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Högskoleutbildning på 180 hp eller mer. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17360

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17352

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen, med minst 30 hp i psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17357

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs en akademisk yrkesutbildning om minst 180 hp med inriktning mot vård/behandling (t.ex. psykolog-, sjuksköterske- eller socionomexamen), eller om du har en filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psykologi elle... Läs mer För tillträde till kursen krävs en akademisk yrkesutbildning om minst 180 hp med inriktning mot vård/behandling (t.ex. psykolog-, sjuksköterske- eller socionomexamen), eller om du har en filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psykologi eller socialt arbete, eller en filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i ett annat närliggande ämne och med minst två års yrkesverksamhet inom missbruks- och beroendevården. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17306

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17355

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen med minst 30 hp i psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17305

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17361

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser, måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurs. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17362

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser, måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurs. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17372

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) samt Uppsats 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurser. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 15,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-17373

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) samt Uppsats 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurser. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 30,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17332

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  För tillträde till kursen krävs godkänd kurs i Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 hp, eller motsvarande kunskaper.

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 30,0 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2016 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17331

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Godkänd kurs Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 hp, eller motsvarande

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

19 av 19 träffar