• 90 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort:  Uppsala
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2019 Period 1

  Startvecka: Vecka 36

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: UU-P2351

  Undervisningsform: Program, Normal

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: <br /><i>1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande</i><br />Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som<ul><li>erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen... Läs mer <br /><i>1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande</i><br />Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som<ul><li>erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;</li><li>genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 45 hp, och med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper</li></ul><i>2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet</i><br />Erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället, har<ul><li>varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt</li><li>under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna.</li></ul><i>3. Yrkesverksamhet under utbildningen</i><br />Studenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 50 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoter Läs mindre

  Examen: Psykoterapeutexamen

  Ämnesord: Psykologi

  Öppen för sen anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar