• 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort:  Göteborg
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2019 Period 1

  Startvecka: Vecka 36

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: GU-10262

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: 12%

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i audiologi om 180 hp eller motsvarande kunskaper. För student som inte avlagt audionomexamen 2004 eller senare krävs dessutom en kurs i vetenskaplig metod motsvarande 7,5 hp.

  Ämnesord: Audiologi

  Kommer inte att öppna för sen anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar