• 300 högskolepoäng, Kungl. Tekniska högskolan, Studieort:  Huddinge
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2019 Period 1

  Startvecka: Vecka 35

  Nivå: Grund-avancerad

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: KTH-SD121

  Undervisningsform: Program, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet samt följande särskilda behörighet: För årskurs 2 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. För årskurs 3 krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.

  Examen: Civilingenjörsexamen

  Ämnesord: Datateknik, Elektroteknik, Medicinska tekniker, Teknik och teknisk industri

  Stängd för sen anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar