• 90 högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Studieort:  Luleå
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Hösten 2019 Period 1

  Nivå: Grund-avancerad

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LTU-83023

  Undervisningsform: Program, Distans

  Antal träffar: 1

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp. För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

  Examen: Ämneslärarexamen

  Ämnesord: Pedagogik

  Inte öppen för anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.
1 av 1 träffar