• 45 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort:  Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: Våren 2021 Period 1

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-41372

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation.Minst 2 års arbetslivserfarenhet på halvtidsom psykoterapeut efter legitimationen. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.Godkändsvenska och engelska motsvarande grundlägga... Läs mer Psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation.Minst 2 års arbetslivserfarenhet på halvtidsom psykoterapeut efter legitimationen. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.Godkändsvenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Läs mindre

  Ämnesord: Psykologi, Psykologi, Psykoterapi

  Inte öppen för anmälan

  Du måste logga in för att se dina favoriter.

1 av 1 träffar