Sökresultat

120 sökträffar baserad på: Göteborgs universitet, hösten 2017
 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19556

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarb... Läs mer Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19506

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  GU-19503

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 45 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 34

  Grundnivå

  Svenska

  GU-05010

  Kurs, Distans

  Halvfart

  Dagtid

  Behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i Bild i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Huvudmannens godkännande.  

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-11094

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet biologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS... Läs mer Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet biologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, Ma/NO, två ämnen: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen. För inriktningen Gymnasieskolan, MA/NO, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Läs mindre

  Biologi, Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19570

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kurser om 75 hp på avancerad nivå inom huvudområdet (varav högst 15 hp kan vara på grundnivå).

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19571

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp och PDA161 Magisteruppsats i pedagogik, 15 hp eller motsvarande, samt på avancerad nivå inom huvudområdet 45 hp kärnkurser och 30 hp valbara kurser (varav högst 15 hp kan ... Läs mer PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp och PDA161 Magisteruppsats i pedagogik, 15 hp eller motsvarande, samt på avancerad nivå inom huvudområdet 45 hp kärnkurser och 30 hp valbara kurser (varav högst 15 hp kan vara på grundnivå). Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19540

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande, varav 15 hp motsvarar godkänt resultat på kursen PDGX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19574

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp och godkänt resultat på fördjupningskursen PDAU61 Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp. Dessutom krävs den obligatoris... Läs mer För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp och godkänt resultat på fördjupningskursen PDAU61 Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp. Dessutom krävs den obligatoriska kärnkursen MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp samt kurser om 60 hp inom masterprogrammet, eller motsvarande kunskaper. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19573

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp alternativt motsvarandemetodkunskaper på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogik och didaktik. Dessutom krävs den obligatori... Läs mer För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp alternativt motsvarandemetodkunskaper på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogik och didaktik. Dessutom krävs den obligatoriska kärnkursen MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp samt kurser om 60 hp inom masterprogrammet, eller motsvarande kunskaper. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-11196

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet fysik. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, ... Läs mer Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet fysik. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, två ämnen: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Läs mindre

  Fysik, Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17534

  Kurs, Distans

  12%

  Blandade tider

  För tillträde till kursen krävs förskollärar-, lärarexamen eller högskoleexamen avsedd för arbete i fritidshem.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Engelska

  GU-19599

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Bachelor's degree in Education, or equivalent in Social Sciences (180 hec). Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for e... Läs mer Bachelor's degree in Education, or equivalent in Social Sciences (180 hec). Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Läs mindre

  Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19536

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet samt någon form av lärarexamen (t.ex. lärare, förskollärare, fritidspedagog) eller motsvarande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-11697

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt exam... Läs mer Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, två ämnen: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Läs mindre

  Kemi, Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19505

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-14045

  Kurs, Distans

  Helfart

  Blandade tider

  För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i något av huvudområdena inom Humanistiska fakultetens område, se www.hum.gu.se/utbildning/grundniva/huvudomraden. Du behöver inte ha... Läs mer För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i något av huvudområdena inom Humanistiska fakultetens område, se www.hum.gu.se/utbildning/grundniva/huvudomraden. Du behöver inte ha tagit poängen vid GU. Du ska senast den 15 juni inför nästkommande hösttermin, respektive 1 december inför nästkommande vårtermin ha en praktikplats och praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten, se exempel på www.hum.gu.se/utbildning/grundniva/praktik. För individuell vägledning när det gäller praktikplatser, kontakta Kerstin Ahlskog Arbaeus, praktik@hum.gu.se. Om praktikplanen inkommer efter den 15 juni respektive 1 december och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Praktikplanen skickas till Praktikhandläggaren Humanistiska fakulteten, institutionen för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg eller praktik@hum.gu.se . Läs mindre

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-17845

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Krav gäller läsåret 17/18: Minst 150 hp på grundnivå. Av dessa måste 90 hp inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå vara i något av ämnena/huvudområdena Arbetsvetenskap, Europakunskap, Globala studier, Globala utvecklingsstudier, Hu... Läs mer Krav gäller läsåret 17/18: Minst 150 hp på grundnivå. Av dessa måste 90 hp inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå vara i något av ämnena/huvudområdena Arbetsvetenskap, Europakunskap, Globala studier, Globala utvecklingsstudier, Humanekologi, Internationella  relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, Offentlig förvaltning, Personalvetenskap, Psykologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi eller Statsvetenskap. Läs mindre

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19559

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning g... Läs mer För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. För programstudenter i Masterprogrammet krävs också genomgången introduktionskurs i Utbildningsledarskap (MLE100), 15 hp. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  GU-19502

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19568

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs på avancerad nivå inom huvudområdet kurser om 30 hp, alternativt 15 hp på grundn... Läs mer Kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs på avancerad nivå inom huvudområdet kurser om 30 hp, alternativt 15 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå, inom huvudområdet samt godkänt resultat på fördjupningskursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp, eller motsvarande. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19572

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på den obligatoriska kärnkursen MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp och godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp, alternativt motsvarande metodkunskaper... Läs mer För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på den obligatoriska kärnkursen MLE100 Utbildningsledarskap, 15 hp och godkänt resultat på kursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp, alternativt motsvarande metodkunskaper på avancerad nivå inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande kunskaper. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19598

  Program, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Barn och ungdomspedagogisk examen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, kandidatexamen med h... Läs mer Barn och ungdomspedagogisk examen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, kandidatexamen med huvudområdet pedagogik eller annan yrkesexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen och erfarenhet antingen som lärare eller som ledare i utbildningsverksamhet. Läs mindre

  Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-11798

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOE... Läs mer Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, Ma/NO, två ämnen: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen. För inriktningen Gymnasieskolan, MA/NO, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om Läs mindre

  Matematik, Matematisk statistik, Pedagogik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19532

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Lärarexamen alternativt avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller motsvarande.

  Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19597

  Program, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För antagning till programmet krävs avlagd lärarexamen eller avlagd kandidatexamen med inriktning mot pedagogik eller didaktik om minst 180 hp. För särskild behörighet krävs minst två års arbete i pedagogisk yrkesverksamhet.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19538

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Lärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande, dessutom godkänt resultat på kurs PDG010 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 180 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19770

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19500

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Engelska

  GU-19508

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Engelska

  GU-19501

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 45 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 34

  Grundnivå

  Svenska

  GU-05020

  Kurs, Distans

  Halvfart

  Dagtid

  Behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i Slöjd i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Huvudmannens godkännande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19533

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Genomgången kärnkurs i specialpedagogik, alternativt lärarexamen eller motsvarande.

  Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19558

  Kurs, Distans

  Halvfart

  Blandade tider

  För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) samt med godkänt resultat genomgångna valbara kurser i specialpedagogik om minst 30 hp på grundnivå. Alternativt krävs annan examen med minst 30 hp i specialpedagogik eller efter särskild prövni... Läs mer För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) samt med godkänt resultat genomgångna valbara kurser i specialpedagogik om minst 30 hp på grundnivå. Alternativt krävs annan examen med minst 30 hp i specialpedagogik eller efter särskild prövning, motsvarande kunskaper. Läs mindre

  Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19534

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Lärarexamen

  Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19535

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Genomgången obligatorisk kärnkurs i pedagogik och didaktik, lärarexamen eller motsvarande.

  Specialpedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19565

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs: Kandidatexamen med inriktning mot engelska/moderna språk, eller motsvarande. eller Lärarexamen omfattande minst 120/180 hp med inriktning mot engelska/moderna språk, eller motsvarande. eller För studenter inom magiste... Läs mer För tillträde till kursen krävs: Kandidatexamen med inriktning mot engelska/moderna språk, eller motsvarande. eller Lärarexamen omfattande minst 120/180 hp med inriktning mot engelska/moderna språk, eller motsvarande. eller För studenter inom magisterprogram och masterprogram i didaktik krävs Godkänt resultat på Avancerad kurs i Didaktik I, DID101. Läs mindre

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19566

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Kvällstid

  Godkänt resultat på kursen Språkdidaktik I, eller motsvarande.

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19560

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit ... Läs mer Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområdet pedagogik och didaktik. För programstudenter i utbildningsledarskap krävs genomgången introduktionskurs MLE100. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19504

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Engelska

  GU-19350

  Kurs, Distans

  Halvfart

  Blandade tider

  Teacher education of at least 240 credits or Bachelor of 180 credits in any of fields of technology / science, social sciences, law or historical-philosophical field. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish ... Läs mer Teacher education of at least 240 credits or Bachelor of 180 credits in any of fields of technology / science, social sciences, law or historical-philosophical field. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS. Läs mindre

  Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19567

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarb... Läs mer Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 48

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19563

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i ämnet pedagogik eller motsvarande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 41

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19561

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i ämnet pedagogik eller motsvarande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Flexibel
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 42

  Vecka 47

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19562

  Kurs, Distans

  0

  Halvfart

  Blandade tider

  Kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i ämnet pedagogik eller motsvarande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 44

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19537

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Förkunskapskrav för studenter som söker kursen som fristående kurs är minst 60 hp inom huvudområdet pedagogik eller pedagogik och didaktik, varav den obligatoriska kursen PDGX01, eller motsvarande ingår. Förkunskapskrav för studenter inom Pedagogik, ... Läs mer Förkunskapskrav för studenter som söker kursen som fristående kurs är minst 60 hp inom huvudområdet pedagogik eller pedagogik och didaktik, varav den obligatoriska kursen PDGX01, eller motsvarande ingår. Förkunskapskrav för studenter inom Pedagogik, kandidatprogram är minst 60 hp, varav godkänd kurs PEDG78, Att arbeta i projekt - planera, genomföra och utvärdera verksamheter 15 hp, alternativt på PEDG07, Att planera, genomföra och utvärdera verksamhet 7,5 hp  samt PEDG08, Projektarbete 7,5 hp. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-19564

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Eftermiddag

  Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik, eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensar... Läs mer Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik, eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområdet. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 2

  Grundnivå

  Svenska

  GU-19507

  Kurs, Normal

  Kvartsfart

  Eftermiddag

  Grundläggande behörighet

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 270 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-1L103

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Franska 3


  Engelska B, Samhällskunskap A, Franska steg 3

  Ämneslärarexamen

  Pedagogik, Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

  Öppen för sen anmälan

 • 270 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Grundnivå

  Svenska

  GU-1L105

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Tyska 3


  Engelska B, Samhällskunskap A, Tyska steg 3

  Ämneslärarexamen

  Pedagogik, Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

  Öppen för sen anmälan

50 av 120 träffar Visa fler