Sökresultat

21 sökträffar baserad på: Göteborgs universitet, våren 2018
 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27351

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27305

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 2

  Vecka 12

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27360

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser, måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurs. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 2

  Vecka 12

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27361

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) samt Uppsats 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurser. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27370

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupnings... Läs mer Godkänt resultat på kärn- och fördjupningskurser i psykologi på sammanlagt 90 hp på grundnivå. Av dessa måste 30 hp utgöras av kärnkurser och 60 hp av fördjupningskurser, varav kurserna Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp) samt Fördjupningsarbete i psykologi (15 hp), eller motsvarande kurser, måste ingå. Dessutom krävs godkänt resultat på Metod 1 i psykologi (15 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande kurs. Därutöver krävs också språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27355

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs akademisk yrkesutbildning om minst 180 hp från en utbildning med inriktning mot vård/behandling (t ex psykolog-, läkare-, sjuksköterske- eller socionomexamen), eller filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psy... Läs mer För tillträde till kursen krävs akademisk yrkesutbildning om minst 180 hp från en utbildning med inriktning mot vård/behandling (t ex psykolog-, läkare-, sjuksköterske- eller socionomexamen), eller filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psykologi eller socialt arbete, eller motsvarande kunskaper och med minst två års yrkesverksamhet inom missbruks- och beroendevården samt Missbrukspsykologi 1 eller motsvarande. Språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27357

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Högskoleutbildning på 180 hp eller mer. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27352

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27306

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27341

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  För tillträde till kursen krävs godkänd Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) samt Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200), eller motsvarande kunskaper. För studenter som följer kursen som en del av Lärarprogrammet tillkommer förkunskapskrav enli... Läs mer För tillträde till kursen krävs godkänd Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) samt Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200), eller motsvarande kunskaper. För studenter som följer kursen som en del av Lärarprogrammet tillkommer förkunskapskrav enligt Gemensamma föreskrifter för det interdisciplinära examensarbetet inom lärarutbildningen (fastställda 2005-11-16, rev. 2007-08-29). Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27330

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Godkänd Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) eller motsvarande kunskaper.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27300

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 2

  Vecka 12

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27358

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 60 hp i ämnet psykologi, därutöver krävs kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp), eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunska... Läs mer För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 60 hp i ämnet psykologi, därutöver krävs kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (15 hp), eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 12

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27350

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i psykologi, inklusive kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig metod om 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27303

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Inte öppen för anmälan

 • 300 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Grundnivå

  Svenska

  GU-29777

  Program, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2


  Matematik B, Samhällskunskap A

  Psykologexamen

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Grundnivå

  Svenska

  GU-27301

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27354

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  Kandidatexamen med minst 30 hp i psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 7

  Grundnivå

  Engelska

  GU-27302

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Grundläggande behörighet

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27356

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  För tillträde till kursen krävs akademisk examen från en utbildning med inriktning mot vård eller behandling (t ex psykolog-, socionom-, sjuksköterske-, eller läkarexamen) om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psykol... Läs mer För tillträde till kursen krävs akademisk examen från en utbildning med inriktning mot vård eller behandling (t ex psykolog-, socionom-, sjuksköterske-, eller läkarexamen) om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp är i psykologi eller socialt arbete, eller motsvarande kunskaper med minst två års yrkesverksamhet inom missbruks- och beroendevården. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Läs mindre

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

 • 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg
  Utbildningsinformation

  VT 2018 Period 1

  Vecka 3

  Vecka 22

  Avancerad nivå

  Svenska

  GU-27353

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Kvällstid

  Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

  Psykologi

  Anmälningsperiod 15 sep - 16 okt

21 av 21 träffar