Sökresultat

20 sökträffar baserad på: Linköpings universitet, hösten 2017
 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 44

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-46011

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Kvällstid

  Ämnesord: Barn och ungdom, Humaniora, Samhälls- och beteendevetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-46687

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen, 180 hp, med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet, eller motsvarande. Huvudämne: statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi eller annat samhällsve... Läs mer Kandidatexamen, 180 hp, med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet, eller motsvarande. Huvudämne: statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mindre

  Ämnesord: Europakunskap, Europakunskap, Internationella relationer

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-42533

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Nationalekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Norrköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-40551

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Minst 105 hp godkända från Miljövetarprogrammet eller motsv, inkl kursen Miljövetenskap B1 30 hp el motsv.

  Ämnesord: Ekologi, Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 50

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-44091

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Filosofi och vetenskapsteori, Mänskliga rättigheter, Praktisk filosofi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 50

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-44009

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Filosofi och vetenskapsteori, Mänskliga rättigheter, Praktisk filosofi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-46527

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Minst ett års heltidsstudier (60 ects poäng) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften är inom statsvetenskap eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag för Svens... Läs mer Minst ett års heltidsstudier (60 ects poäng) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften är inom statsvetenskap eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag för Svenska 3/B. Läs mindre

  Ämnesord: Europakunskap, Europakunskap, Statsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-46679

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen, 180 hp, med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet, eller motsvarande. Huvudämne: statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi eller annat samhällsve... Läs mer Kandidatexamen, 180 hp, med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet, eller motsvarande. Huvudämne: statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mindre

  Ämnesord: Europakunskap, Europakunskap, Internationella relationer, Juridik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-42139

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6. Undantag från svenska 3/B.

  Ämnesord: Ekonomi, Företagsekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-42141

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag från svenska 3/B.

  Ämnesord: Ekonomi, Företagsekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-44517

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Ämnesord: Antropologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 50

  Slutvecka: Vecka 2

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-44629

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

  Ämnesord: Historia, Humaniora, Litteraturvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-42537

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp på grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

  Ämnesord: Nationalekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Norrköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-40029

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 45

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-41189

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Kandidatexamen med inriktning mot beteendevetenskap, företagsekonomi eller motsvarande. Godkända grundläggande kurser om minst 15 hp Forskningsmetoder och 15 hp i Organizational theory, Organizational Psychology eller motsvarande. Dokumenterade kunsk... Läs mer Kandidatexamen med inriktning mot beteendevetenskap, företagsekonomi eller motsvarande. Godkända grundläggande kurser om minst 15 hp Forskningsmetoder och 15 hp i Organizational theory, Organizational Psychology eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6. Läs mindre

  Ämnesord: Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 50

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-41109

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

  Ämnesord: Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik, Utbildningsvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 44

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-44513

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Antropologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 49

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Grundnivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-42531

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

  Ämnesord: Nationalekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Linköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 44

  Slutvecka: Vecka 48

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Engelska

  Anmälningskod: LIU-46029

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Helfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: Sökande måste ha en kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora ... Läs mer Sökande måste ha en kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala eller ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Läs mindre

  Ämnesord: Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, Studieort: Norrköping
  Utbildningsinformation

  Startperiod: HT 2017 Period 2

  Startvecka: Vecka 45

  Slutvecka: Vecka 3

  Nivå: Avancerad nivå

  Undervisningsspråk: Svenska

  Anmälningskod: LIU-41077

  Undervisningsform: Kurs, Normal

  Studietakt: Halvfart

  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

  Ämnesord: Socialt arbete, Socialt arbete

  Öppen för sen anmälan

20 av 20 träffar