Sökresultat

57 sökträffar baserad på: Lunds universitet, hösten 2017
 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-35701

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  60 hp i något språkämne, lingvistik, eller motsvarande.

  Språkvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12121

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Minst 90 hp geologi inkluderande GEOB21-GEOB25 eller GEOB01-GEOB04, eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

  Berggrundsgeologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10601

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  examen om minst 180 hp samt minst 15 hp kurser på avancerad nivå inom biologi, molekylärbiologi eller bioinformatik. Minst 7,5 hp statistik eller programmering erfordras. Engelska 6/Engelska B.

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10511

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp och kemi 15 hp. Engelska 6/Engelska B

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10521

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi, 15 hp, samt BIOR69 Populations- och samhällsekologi, 15 hp, alternativt BIOR68 Akvatisk ekologi, 15 hp. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/Engelska B.  

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10651

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, BIOC01 Humanfysiologi 15 hp och kemi 15 hp. Engelska 6/Engelska B

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10531

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp samt BIOR17 Limnologi 15 hp, BIOR65 Marin ekologi 15 hp eller BIOR44 Limnologi och vattenvård 15 hp. Engelska 6/Engelska B

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10621

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp samt kemi 30 hp. Engelska 6/Engelska B

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10611

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  examen om minst 180 hp samt minst 15 hp kurser på avancerad nivå inom biologi, molekylärbiologi eller bioinformatik. Minst 7,5 hp statistik eller programmering erfordras. Engelska 6/Engelska B.

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10701

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  120 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp, kemi 30 hp, MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp samt en valfri avancerad molekylärbiologisk kur... Läs mer 120 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, MOBA02 Cellens kemi 15 hp, kemi 30 hp, MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp samt en valfri avancerad molekylärbiologisk kurs 15 hp. Engelska 6/Engelska B Läs mindre

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 38

  Vecka 40

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10501

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga studier varav 10 hp i botanik. Engelska 6/Engelska B.

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10671

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp, BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp, kemi 15 hp samt BIOC01 Humanfysiologi 15 hp eller BIOB02 Zoologi 12 hp. Engelska 6/Engelska B

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-10571

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  120 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp och BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp samt antingen BIOB01 Botanik 12 hp och 7,5 hp kemi eller MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

  Biologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-15621

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Blandade tider

  Introduktion till synkrotronljusvetenskap (MAXM06) och Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser (MAXM07). Engelska 6/Engelska B.

  Naturvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-35732

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng, varav 7,5 högskolepoäng ska vara i LINC01, Lingvistik: Rösten och talet, eller motsvarande och minst 52,5 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), samt Engelska 6/Engelska B.

  Språkvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 39

  Vecka 43

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-27141

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  audionomexamen motsvarande kandidatnivå eller kandidatexamen från närliggande relevanta områden.

  Audiologi

  Öppen för sen anmälan

 • 45 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12161

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  210 hp varav minst 30 hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå i geologi, normalt två av kurserna GEOM04-GEOM11 eller GEON01-GEON07, eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

  Berggrundsgeologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 48

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-31101

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat... Läs mer 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande. Läs mindre

  Historia

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 48

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-31131

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inrikt... Läs mer 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper Läs mindre

  Historia

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 39

  Vecka 43

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-31121

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inrikt... Läs mer 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper Läs mindre

  Historia

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 43

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-15611

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Blandade tider

  naturvetenskaplig kandidatexamen. Engelska 6/Engelska B.

  Naturvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 1

  Vecka 35

  Vecka 43

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-15601

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Blandade tider

  naturvetenskaplig kandidatexamen. Engelska 6/Engelska B

  Naturvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12731

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA10/KEMA00, KEMA01, KEMA12/KEMA02, KEMA03 och KEMB06. Engelska 6/Engelska B

  Kemi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12751

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMB09, alt FYSC11-FYSC14 eller FYSA31, och MATA02 eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B

  Kemi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12761

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Tidigare högskolestudier

  Kemi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12721

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA10/KEMA00, KEMA01, KEMA12/KEMA02, KEMA03 och MOBA02. Engelska 6/Engelska B.

  Kemi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-35741

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.

  Språkvetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-12141

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp geologi inkluderande GEOB21-GEOB25 eller GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, alternativt 90 hp i naturgeografi, biologiska ämnen eller arkeologi. Engelska 6/Engelska B.

  Berggrundsgeologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13181

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  60 hp i matematik. Engelska 6/Engelska B

  Matematik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13462

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande MASC04 Stationära stokastiska processer. MASM17 Tidsserieanalys rekommenderas, liksom grundläggande kunskaper i finansiell ekonomi. Engelska 6/Engelska B

  Matematisk statistik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13402

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande kurser om 60 hp i matematik. Engelska 6/Engelska B. Kursen MASC01 Sannolikhetsteori rekommenderas.

  Matematisk statistik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13442

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  MASC03 Markovprocesser, 7,5 hp or MASC03 Stationära processer, 7,5 hp. Engelska 6/Engelska B.

  Matematisk statistik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13422

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande MASM15 Statistisk modellering av extremvärden. Engelska 6/Engelska B.

  Matematisk statistik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-13412

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande MASC04 Stationära stokastiska processer. Engelska 6/Engelska B.

  Matematisk statistik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13761

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  kandidatexamen med minst 90 hp i huvudämnet samt MVEN15

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13811

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 högskolepoäng (hp) naturvetenskapliga kurser inklusive godkända kurser motsvarande MVEC11 Miljörätt för miljövetare, 15 hp.

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13731

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  75 hp miljövetenskapliga kurser

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13791

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng inom huvudområdet miljövetenskap

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13741

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90hp naturvetenskapliga studier inkl MVET11

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-13781

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  90 hp naturvetenskapliga kurser inkl MVEN03/MVEC16 samt ett naturvetenskaplig examensarbete på kandidatnivå om 15 hp.

  Miljövetenskap

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-22031

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  Tidigare högskolestudier

  Nationalekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-22041

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  minst 75 hp nationalekonomi på avancerad nivå, varav 15 hp uppsats

  Nationalekonomi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-15321

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande NUMN12 Numeriska metoder för differentialekvationer 7,5 hp och MATP15 Lineär funktionalanalys, 7,5 hp.

  Matematik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-15301

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kunskaper motsvarande kurserna flervariableanalys och matematik och beräkningar på dator. Engelska 6/Engelska B

  Matematik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-23941

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs kurs PEDN11/PEDN01 (15 högskolepoäng), minst 7,5 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod samt ytterligare minst 7,5 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvar... Läs mer kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs kurs PEDN11/PEDN01 (15 högskolepoäng), minst 7,5 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod samt ytterligare minst 7,5 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-23931

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs godkänt examensarbete om 15 högskolepoäng(hp) för magisterexamen i pedagogik, genomgången kurs PEDN11/PEDN01 (15 hp), ytterligare minst 15 hp ämnesstudier i pedagogik/motsvarande, minst 15 hp sa... Läs mer kandidatexamen i pedagogik/motsvarande. Därutöver krävs godkänt examensarbete om 15 högskolepoäng(hp) för magisterexamen i pedagogik, genomgången kurs PEDN11/PEDN01 (15 hp), ytterligare minst 15 hp ämnesstudier i pedagogik/motsvarande, minst 15 hp samhällsvetenskaplig metod, minst 7,5 hp vetenskapsteori samt ytterligare minst 7,5 hp samhällsvetenskaplig metod eller vetenskapsteori, eller motsvarande. Samtliga dessa kurser ska vara på avancerad nivå. Läs mindre

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Svenska

  LU-23901

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  fullgjorda kursfodringar om 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i pedagogik eller motsvarande.

  Pedagogik

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 45

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-36081

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  A Bachelor s degree or the equivalent. English 6/English Course B

  Estniska

  Öppen för sen anmälan

 • 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-26021

  Kurs, Normal

  Helfart

  Dagtid

  minst 150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i sociologi eller motsvarande.

  Sociologi

  Öppen för sen anmälan

 • 7,5 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund
  Utbildningsinformation

  HT 2017 Period 2

  Vecka 44

  Vecka 2

  Avancerad nivå

  Engelska

  LU-37011

  Kurs, Normal

  Halvfart

  Dagtid

  kandidatexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande. 

  Svenska

  Öppen för sen anmälan

50 av 57 träffar Visa fler