38 sökträffar baserad på: Uppsala universitet, sommaren 2017
  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-09599

    Kurs, Distans

    1

    Halvfart

    Dagtid

    30 hp

    Etik, Religionsvetenskap och teologi

    Inte öppen för anmälan

  • 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-67459

    Kurs, Distans

    0

    67%

    Blandade tider

    60 hp biologi alternativt 45 hp biologi och 15 hp kemi eller geovetenskap.

    Bioinformatik, Biologi

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-94105

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande cellbiologisk kurs samt Cellbiologisk fördjupningskurs I, 7,5 hp, eller en annan motsvarande fördjupningskurs i cellbiologi. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare fin... Läs mer Grundläggande cellbiologisk kurs samt Cellbiologisk fördjupningskurs I, 7,5 hp, eller en annan motsvarande fördjupningskurs i cellbiologi. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns. Läs mindre

    Biomedicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-06501

    Kurs, Normal

    Halvfart

    Kvällstid

    Grundläggande behörighet

    Indologi/Sanskrit

    Inte öppen för anmälan

  • 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-68214

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Geofysik, Geovetenskap

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-92025

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överensko... Läs mer Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan. Läs mindre

    Biologi, Biomedicin, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Farmaci, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-42009

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överensko... Läs mer Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan. Läs mindre

    Biologi, Biomedicin, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Farmaci, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-92018

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare... Läs mer Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan. Läs mindre

    Biologi, Biomedicin, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Farmaci, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 10 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-67429

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Biologi

    Inte öppen för anmälan

  • 10 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-67468

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    60 hp biologi inklusive Floristik och faunistik, 7,5 hp.

    Biologi, Botanik

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-93501

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    60 hp i ämnen av betydelse för projektarbetet. Den sökande måste bifoga intyg från studierektor att handledare samt projektbeskrivning godkänts.

    Biomedicin

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-93506

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    60 hp i ämnen av betydelse för projektarbetet. Den sökande måste bifoga intyg från studierektor att handledare samt projektbeskrivning godkänts.

    Biomedicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-50117

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Arkeologi och antik historia I och II, 60 hp, eller 30 hp arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller osteologi.

    Arkeologi

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-50100

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    60 hp arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller osteologi.

    Arkeologi

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-97822

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    60 hp inom biologi, kemi eller medicin, inklusive 15 hp inom cellbiologi eller molekylärbiologi.

    Medicin, Molekylärbiologi

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-92009

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    120 hp på biologi-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi/biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp. För antagning krävs även överenskommelse angående projektuppläg... Läs mer 120 hp på biologi-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi/biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan. Läs mindre

    Biologi, Biomedicin, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Farmaci, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-97819

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    120 hp biologi, kemi eller medicin, inklusive 15 hp cellbiologi eller molekylärbiologi.

    Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-97807

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    90 hp inom läkar-, biolog- eller biomedicinarprogrammet, varav minst 15 hp ska vara neurobiologi.

    Biomedicin, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-97817

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    150 hp inom läkar-, biolog- eller biomedicinarprogrammet, varav minst 15 hp ska vara neurobiologi. För antagning krävs även intyg där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

    Biomedicin, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-76061

    Kurs, Distans

    0

    Halvfart

    Blandade tider

    Grundläggande behörighet

    Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2


    Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

    Data

    Inte öppen för anmälan

  • 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Engelska

    UU-43601

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Minst 150 hp. Kunskaper krävs i engelska, motsvarande Engelska 6.

    Dataspelsutveckling, Hälsa och sjukvård, Medicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-76058

    Kurs, Distans

    0

    Helfart

    Blandade tider

    Grundläggande behörighet

    Informatik, Journalistik

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-09633

    Kurs, Normal

    Halvfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Religionshistoria, Religionsvetenskap och teologi

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-94107

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    120 hp varav kurser i cellbiologi eller biokemi motsvarande 10 hp ska ingå. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

    Cellbiologi

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-73211

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Examen på grundnivå om minst 180 hp

    Ledarskap och organisation, Utbildningsvetenskap

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-04832

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Dataspelsutveckling, Design, Konst, design och media, Medieproduktion

    Inte öppen för anmälan

  • 10 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Lysekil

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-67430

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Biologi, Marinbiologi och limnologi

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-01423

    Kurs, Distans

    0

    Helfart

    Blandade tider

    Grundläggande behörighet

    Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2


    Historia A, Samhällskunskap A

    Idé- och lärdomshistoria

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-09619

    Kurs, Normal

    Halvfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Etik, Religionsvetenskap och teologi

    Inte öppen för anmälan

  • 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-93507

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    120 hp i ämnen med betydelse för projektarbetet. Den sökande måste bifoga intyg från studierektor att handledare samt projektbeskrivning godkänts.

    Biomedicin

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-02617

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Retorik

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-76031

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Data, Informatik

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-05642

    Kurs, Normal

    Halvfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2


    Engelska B, Samhällskunskap A

    Språk, Svenska som andraspråk

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Engelska

    UU-64498

    Kurs, Normal

    Halvfart

    Dagtid

    60 hp inom teknik
    aturvetenskap inklusive en grundkurs i elektromagnetism eller fasta tillståndets fysik.

    Material, konstruktion och tillverkning, Teknisk fysik

    Inte öppen för anmälan

  • 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Svenska

    UU-13020

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    120 hp biologi, fysik eller kemi.

    Fysik, Naturvetenskap

    Inte öppen för anmälan

  • 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-13045

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Grundläggande behörighet

    Astronomi, Fysik

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Gotland

    ST 2017

    Avancerad nivå

    Engelska

    UU-73212

    Kurs, Normal

    Helfart

    Dagtid

    Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

    Sociologi, Utbildningsvetenskap

    Inte öppen för anmälan

  • 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel

    ST 2017

    Grundnivå

    Svenska

    UU-76039

    Kurs, Distans

    0

    Halvfart

    Blandade tider

    Grundläggande behörighet

    Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2


    Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

    Data

    Inte öppen för anmälan

38 av 38 träffar