Om du saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på högskolan eller universitetet så kan du läsa ett basår. 

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng.

Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar med ditt år har du vanligtvis en garantiplats på den aktuella högskoleutbildningen som du vill gå. Förmodligen har din studieteknik också förbättrats och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier kan upplevas som mindre.

För att få läsa ett basår krävs ofta att du är grundläggande behörig till den utbildning du vill påbörja efter basåret.

Du läser ett basår för att få behörighet, betygen du får kan inte påverka ditt meritvärde.

Basår på komvux

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux, men det går också. Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att när du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.  

Ladda upp ditt intyg så snart som möjligt

Vi måste behandla basårsmeriterna manuellt, det vill säga att en handläggare måste titta på studieintyget för basårsmeriterna. Därför ska du ladda upp intyget så snart som möjligt. Det måste komma in till oss senast sista kompletteringsdag. Kan du inte ladda upp ska du skicka intyget till:


Antagningsservice

FE 20101 

839 87 Östersund