När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga. 

Gör högskoleprovet och öka dina chanser

Du som ansöker om prövning av reell kompetens kan öka din konkurrenskraft genom att göra högskoleprovet.

Läs mer

Läs mer om hur platserna fördelas mellan de olika sökandegrupperna under Platsfördelning och urval.