Vi får ofta frågor från sökande. Här besvarar vår handläggare några av de frågor som du som har gått på folkhögskola kan ha funderat över.

– Klicka på den fråga som du vill veta svaret på!

Behörighet

Meriter

Urval

 


Kan jag vara behörig både på mitt slutbetyg och intyg på folkhögskola? 

Svar: Ja, om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet både på ditt slutbetyg från gymnasiet och på dina folkhögskolestudier så hamnar du i både urvalsgruppen för betyg och urvalsgruppen för folkhögskola. Det är bra att hamna i så många urvalsgrupper som möjligt eftersom det ökar dina chanser till en plats på din sökta utbildning.

 


Vilka gymnasiekurser ska man läsa för att komma in på läkar-, ekonomi- eller sjuksköterskelinjen?

Svar: Förutom grundläggande behörighet behöver du även uppfylla vissa särskilda förkunskapskrav. Dessa förkunskapskrav hittar du i områdesbehörigheten. Läs mer på sidan Särskild behörighet.

 


Kommer jag att vara fortsatt behörig med mitt gamla betyg när de nya reglerna träder kraft?

Svar: Ja. Enligt övergångsregler kommer du som tidigare varit behörig även fortsättningsvis att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

 


Jag är inte behörig till den utbildning jag vill söka, men jag tycker att jag har de kunskaper som krävs genom mitt jobb. Hur gör jag då?

Svar: Om du saknar grundläggande behörighet, eller om du har grundläggande behörighet, men inte uppfyller kraven för särskild behörighet, finns det möjlighet att ansöka om bedömning av reell kompetens.

Du gör anmälan som vanligt via Antagning.se. Sedan fyller du i blanketten för ansökan om reell kompetens och skickar den till Östersund tillsammans med dina merithandlingar. Som bilagor till blanketten för reell kompetens kan du skicka med sådant du anser styrker dina kunskaper, till exempel tjänstgöringsintyg för arbeten där du kan ha förvärvat dessa kunskaper.

 


Jag har skickat in en KY-utbildning, kommer den att höja mitt meritvärde? Jag kan inte se den på mina sidor.

Svar: KY-utbildningar registreras inte och kan inte påverka meritvärdet. De kan, i vissa fall, ge behörighet om man saknar någon av de kurser som krävs för särskild behörighet. Detta bedöms i så fall av det lärosäte du sökt till.

 


Jag har intyg från folkhögskola och har gjort högskoleprovet. Jag vill bara söka på mitt högskoleprovsresultat och inte på intyget. Kan ni fixa det?

Svar: Om du uppfyller behörighetskraven så placeras du alltid i de urvalsgrupper där du har ett meritvärde. Detta är enbart positivt för dig eftersom du får en större chans att komma in.

 


Kan ni ta bort mitt högskoleprovsresultat? Jag vill inte att det syns.

Svar: Nej, det kan vi inte. Men det kommer aldrig att påverka dig negativt att ha kvar ditt högskoleprovsresultat, även om det skulle vara lågt.