Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Särskild behörighetOlika förkunskapskrav till olika utbildningar

För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Du som tidigare läst kurser på gymnasiet eller komvux, och vill se vad som krävs för de områden du är intresserad av, kan läsa i vår PDF om områdesbehörigheter.

Behörighetskurser = det du måste ha

En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker.

Vilka kurser som krävs för behörighet till en viss utbildning ser du när du klickar på "Läs kursbeskrivning och förkunskapskrav" i Utbildningar.  

Undantag från behörighetskravet

Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Det framgår i så fall av informationen som finns i Utbildningar. Klicka på "Läs kursbeskrivningen och förkunskapskrav" och läs vad det står under rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" för den utbildning det gäller.  

Motsvarande kunskaper

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Läs mer under Ansök om prövning för reell kompetens så här.

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar krävs att du har en viss typ av arbetslivserfarenhet för att du ska bli särskilt behörig. Följ de anvisningar som högskolan ger om vad som räknas som arbetslivserfarenhet för just den utbildning du söker.