När du kollat upp att du har de förkunskaper som krävs till en utbildning, kan du göra en anmälan här på sajten sedan webbanmälan öppnat.

Är du osäker på vad som krävs?

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du den grundläggande behörigheten och ibland den särskilda behörigheten. I Utbildningar kan du se vad som krävs till varje utbildning. Klicka på "Läs kursbeskrivningen och förkunskapskrav" och går vidare till rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" på högskolans webbplats.

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun, till exempel inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Studievägledaren kan hjälpa dig att reda ut om du har de förkunskaper som krävs eller om du måste komplettera.

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar de förkunskaper som krävs, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Du kan till exempel läsa enstaka kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd för mer information. Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Folkhögskolorna har också kurser för dig som behöver få behörighet till högskolan. Läs mer på  Folkhögskolornas informationstjänst.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din faktiska, reella kompetens. Du kan bli bedömd både utifrån grundläggande behörighet och ett specifikt behörighetskrav, exempelvis Samhällskunskap A. Läs mer under En annan väg.