Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2

Du som har läst

  • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen har särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete
  • Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Nk B/Nk2

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna har behörighet i Nk B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen:  

  • Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga kurskoder)
  • Medicinsk grundkurs B och Omvårdnad B (tresiffriga kurskoder)

GY11 eller VUX12?

Om du har GY11/VUX12-kurser i ditt slutbetyg kan du se vilka kurser som krävs på sidan som handlar om gymnasial vuxenutbildning