Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller Naturkunskap 2

Du som har gått treårig omvårdnadslinje, någon av grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri med Godkänd kompetens i relevanta moduler, har särskild behörighet i Nk B/Nk 2.

Du som gått gren för omvårdnad vid gymnasial vuxentutbildning har särskild behörighet i Nk B/Nk 2.

Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning

Du som har lägst betyg 3 i ämnena Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap och Vårdpraktik från någon av dessa utbildningar, har särskild behörighet i Nk B/Nk 2 till sjuksköterskeutbildningen:

  • Omvårdnadslinjen, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer
  • Utbildning till skötare i psykiatrisk vård
  • Utbildning till undersköterska/underskötare
  • Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
  • Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
  • Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och gren för social servicelinje, praktisk variant
  • Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda

Kurserna II-IX med lägst betyg 3 från hälso- och sjukvård, gymnasial vuxenutbildning