Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger särskild behörighet i bland annat naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att du måste ha godkänt betyg i de kurser som listas här.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller motsvarande

Du som har läst något av programmen:

  • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp
  • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbet
  • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) när du söker till högskolan.

Kurser vid gymnasial vuxenutbildning som också ger behörighet i Naturkunskap B:

  • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) ger särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst Medicinsk grundkurs  och Vård och omsorgsarbete har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen.

Särskild behörighet i Matematik B eller motsvarande

Du som har gått något av Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet  med kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2 b eller 2 c.

Särskild behörighet i Fysik A eller motsvarande

Du som har gått något av programmen:

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs

har behörighet i Fysik A eller motsvarande när du söker till högskolan.

Särskild behörighet i Kemi A eller motsvarande

Du som har gått något av programmen: 

  • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
  • Energiprogrammet med kursen Energi B

har behörighet i Kemi A/Kemi1.

Särskild behörighet i Biologi B eller motsvarande

Du som har gått Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.