Din utländska gymnasieutbildning måste vara avslutad. Dessutom måste du ha kunskaper i svenska och engelska.

För dig som har eller ska ta en IB-examen gäller andra regler. Följ länken Internationell Baccalaureate i högerspalten.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet

För att du ska få grundläggande behörighet till högskolestudier med din utländska gymnasieutbildning måste den vara universitetsförberedande och avslutad. Med det menas att utbildningen ger dig möjlighet att söka till universitet i det land du studerade och att du ska ha fått ett examensbevis eller diplom som visar att du gått igenom hela utbildningen.

Du som också läst på universitet, måste ladda upp eller skicka in både gymnasiebetyget och handlingar från universitetsstudierna. Laddar du inte upp eller skickar in ditt gymnasiebetyg, riskerar du att bli obehörig till de utbildningar du sökt.

Kunskaper i svenska och engelska krävs också

Dessutom måste du kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Sedan sommaren 2013 ställs högre krav för grundläggande behörighet i svenska och engelska. Du kan läsa mer om behörighet och de nya reglerna under Behörighet i svenska och Behörighet i engelska

Du som gått ut gymnasiet 2010 och senare

Du som har avslutat din gymnasieutbildning från och med 1 januari 2010 måste också visa att du har kunskaper i matematik som lägst motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik 1a, 1b eller 1c/kurs A. Det här innebär alltså att du som fått en bedömning med en högre nivå i matematik (2, 3, 4 och så vidare) har grundläggande behörighet i matematik.

De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik 1a, 1b eller 1c/Matematik kurs A.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs dessutom att du har läst särskilda ämnen eller kurser på en viss nivå. Om du exempelvis ska läsa ekonomi är matematik ett särskilt behörighetskrav. Den nivå som ofta krävs för Ekonomprogrammet är Matematik 3b/Matematik kurs C.

Gå till Särskild behörighet och läs mer om vad de särskilda förkunskapskraven innebär.