Vi får ofta frågor från sökande. Här besvarar vår handläggare några av de frågor som du som har utländsk gymnasieutbildning kan ha funderat över.

– Klicka på den fråga som du vill veta svaret på! 

Behörighet

Meriter

 


Räcker det att ha en utländsk gymnasieutbildning för att bli behörig till högskolan i Sverige?

Svar: Nej, det räcker tyvärr inte för att bli grundläggande behörig till högskolestudier i Sverige. Förutom din avslutade utländska gymnasieutbildning måste du dessutom ha lägst betyget E/Godkänt i Engelska 6/Engelska A. Om du avslutade din gymnasieutbildning efter den 1 januari 2010 krävs också lägst betyg E/Godkänt i Matematik 1 alt Matematik A. Utöver det här krävs också lägst betyget E i Svenska 3, respektive Godkänt betyg i Svenska kurs B eller i Svenska som andraspråk 3.Behöver man ha betyg i både Engelska 5 och Engelska 6 eller räcker det med Engelska 6 för bli behörig?

Svar: Nej, det räcker med betyg i Engelska 6 för att bli behörig i engelska. Inga underliggande kurser krävs.

 


Behöver den sökande ha betyg i alla tre kurserna eller räcker betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 för att få behörighet i svenska?

Svar:
Nej, det räcker med betyg i Svenska 3 eller i Svenska som andraspråk 3 för att bli behörig. Inga underliggande kurser krävs.


 

Fortsätter jag att vara grundläggande behörig trots att kraven i svenska och engelska höjdes 2013?

Svar: Ja, du som tidigare har fått besked om att du uppfyller grundläggande behörighet kommer även fortsättningsvis uppfylla det.

 


Kan ni ta bort mitt högskoleprovsresultat? Jag vill inte att det syns.

Svar: Nej, det kan vi inte. Men det kommer aldrig att påverka dig negativt att ha kvar ditt högskoleprovsresultat, även om det skulle vara lågt.

 


Kan jag byta ut en kurs i mitt utländska gymnasiebetyg mot samma kurs från komvux, som jag fått högre betyg i?

Svar: Man kan inte ta bort eller byta ut en kurs man fått motsvarande behörighet i från sin utländska gymnasieutbildning. Du kan dock räkna in betyg från komvux och på så sätt höja ditt meritvärde om du läst på samma nivå eller högre än den du fått från din utländska utbildning. Du kan också läsa helt andra kurser för att höja ditt meritvärde, läs mer i vår PDF ”Kurser som kan höja ditt meritvärde”.

 


Kan Svenska kurs A påverka mitt meritvärde?

Svar: Ja. Men Svenska kurs A kan bara påverka meritvärdet positivt, alltså höja det. Det är likadant med Svenska 1 och 2 i Gy11-kurserna.

 

 


Vad är det för skillnad mellan en behörighetskomplettering och en tilläggskomplettering?

Svar: En behörighetskomplettering påverkar alltid det omräknade betygsmedelvärdet. En tilläggskomplettering påverkar bara betygsmedelvärdet om det höjer.

 


Varför räknas inte meritpoäng på samma sätt för utländska gymnasiebetyg som för svenska?

Svar: Regeringen har beslutat att du som har utländska gymnasiebetyg ska bedömas på ett likvärdigt sätt som de med svenska gymnasiebetyg. I fortsättningen ska ni konkurrera i samma urvalsgrupper, betygsgrupp I och II.

De som har svenska betyg får räkna med meritpoäng i moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser. Det går inte att jämföra alla länders olika ämnes- och kursnivåer med den svenska gymnasieskolans nivåer på ett så detaljerat sätt som krävs. Därför får du som har utländska gymnasiebetyg en kompensation för meritpoäng i stället.