Tänk på att formeln här under bara gäller för betyg i den skala som vi skriver bredvid rubriken ”Skala”. Det kan finnas fler betygsskalor i landet och för dem gäller i så fall kanske inte den här formeln.

 

Skala: 3,6-7,0

Mprel = 20 - 10 (6,20-Nd)
                     6,20-3,60

 

Mprel = det preliminära meritvärdet.

Nd = betygets medelvärde. Om Nd överstiger 6,20 används 6,20.