Tänk på att formeln här under bara gäller för betyg i den skala som vi skriver bredvid rubriken ”Skala”. Det kan finnas fler betygsskalor i landet och för dem gäller i så fall kanske inte den här formeln.

 

Skala: 6-10

Mprel = 20 - 10 (9,00-Nd)
                     9,00-6,00

 

Mprel = det preliminära meritvärdet.

Nd = betygets medelvärde. Om Nd överstiger 9,00 används 9,00.