Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

 

Skala 5-10

Minimum Maximum Motsvarar svenskt betyg 
5 5,19 10
5,20 5,70 10,25
5,71 5,80 10,63
5,81 5,90 10,88
5,91 6,00 11,18
6,01 6,10 11,56
6,11 6,20 11,94
6,21 6,30 12,25
6,31 6,40 12,62
6,41 6,50 13,00
6,51 6,60 13,36
6,61 6,70 13,72
6,71 6,80 14,06
6,81 6,90 14,39
6,91 7,00 14,73
7,01 7,10 15,05
7,11 7,20 15,35
7,21 7,30 15,62
7,31 7,40 15,89
7,41 7,50 16,18
7,51 7,60 16,44
7,61 7,70 16,67
7,71 7,80 17,00
7,81 7,90 17,21
7,91 8,00 17,44
8,01 8,10 17,68
8,11 8,20 17,88
8,21 8,30 18,10
8,31 8,50 18,41
8,51 8,60 18,68
8,61 8,70 18,82
8,71 8,80 18,99
8,81 8,90 19,17
8,91 9,10 19,37
9,11 9,30 19,58
9,31 10,00 20,00