Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Skala: 30-60

Minimum Maximum Motsvarar svenskt betyg
30,00 30,99 10,00
31,00 32,00 10,25
32,01 33,00 10,75
33,01 34,00 11,33
34,01 35,00 11,93
35,01 36,00 12,62
36,01 37,00 13,32
37,01 38,00 13,86
38,01 39,00 14,33
39,01 40,00 14,86
40,01 41,00 15,39
41,01 42,00 15,82
42,01 43,00 16,22
43,01 44,00 16,60
44,01 45,00 17,00
45,01 46,00 17,35
46,01 47,00 17,58
47,01 48,00 17,88
48,01 49,00 18,21
49,01 50,00 18,47
50,01 51,00 18,68
51,01 52,00 18,99
52,01 53,00 19,37
53,01 54,00 19,58
54,01 54,99 19,87
55,00 60,00 20,00