Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Franskt utbildningssystem. Skala: 10-20

Minimum Maximum Motsvarar svenskt betyg
10 10 12,72
10,01 10,07 14,37
10,08 10,29 14,71
10,3 10,52 15,03
10,53 10,66 15,36
10,67 10,84 15,68
10,85 11,05 16,01
11,06 11,29 16,36
11,3 11,6 16,72
11,61 11,74 17,11
11,75 11,99 17,53
12 12,22 18,00
12,23 13,19 18,59
13,2 13,69 19,40
13,7 20 20,00


Brittiskt utbildningssystem. Skala: 6-10

 

Minimum Maximum Motsvarar svenskt betyg
6 6 10,29
6,01 6,24 10,69
6,25 6,37 11,18
6,38 6,50 12,00
6,51 6,75 12,87
6,76 7,00 13,57
7,01 7,20 13,89
7,21 7,25 14,27
7,26 7,44 14,65
7,45 7,59 15,00
7,60 7,75 15,55
7,76 7,88 15,81
7,89 8,00 16,08
8,01 8,14 16,36
8,15 8,25 16,65
8,26 8,49 16,95
8,50 8,50 17,15
8,51 8,75 17,53
8,76 9,00 17,95
9,01 9,25 18,27
9,26 9,50 18,58
9,51 9,99 19,02
10,00 10,00 19,60