Ditt meritvärde kan både förbättras och försämras om du har läst vissa kurser från den gymnasiala vuxenutbildningen. De kurser som du måste ha för att bli behörig räknas alltid med.

Se vilka kurser som kan höja

Läs dokumentet som länkas till i högerspalten för att se vilka kurser som kan höja ditt meritvärde.

Kurser som krävs för grundläggande och särskild behörighet, till exempel kurserna Svenska 3/Svenska kurs B och Engelska 6/Engelska kurs A, räknas alltid med. Kurserna Svenska 1 och 2 /Svenska kurs A och Engelska 5 räknas bara med om den höjer ditt meritvärde.

Kurser som inte krävs för behörighet till den utbildning du söker, men som kan höja ditt meritvärde, räknas med om de höjer.

Kurser du läst på gymnasiet i ditt hemland

Du kan få räkna med betyg från den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnen som du redan läst under din gymnasieutbildning. Det som krävs är att den kurs du läst på komvux i Sverige är på samma eller högre nivå än vad du läst i din gymnasieutbildning. Om matematiken från din gymnasieutbildning exempelvis motsvarar Matematik 3b eller 3c, kan du få räkna med betyg från komvux i Matematik 3b eller 3c, Matematik 4 och Matematik 5.

Betyg i kurser från komvux som du vill räkna med för att höja ditt meritvärde måste du ha fått efter att du avslutade din utländska gymnasieutbildning.

Räkna med kompletteringar

Alla kompletteringar som du gör kommer att viktas, eller multipliceras med 1,2. Det här betyder att alla kurser som du läser på komvux och som du får betyg i kommer att multipliceras med faktorn 1,2 oavsett om du får ett lågt eller ett högt betyg.

  • De kompletteringar som du gjort för att bli behörig räknas alltid med.
  • Läser du andra kurser på komvux, måste de finnas med i listan över "Kurser som kan höja " i högerspalten och vara på samma eller högre nivå än det ämne du har i ditt utländska gymnasiebetyg för att de ska räknas med och höja meritvärdet. Tänk också på att betyget från komvux måste vara utfärdat senare än ditt utländska gymnasiebetyg.
  • Kompletteringen viktas (multipliceras) med 1,2

Exempel: Om du har läst en kurs i svenska på 100 gymnasiepoäng och fått betyget C (15) i kursen, räknar man först ut vad betygsvärdet i kursen blir, nämligen 100 x 15 = 1 500. Summan 1 500 ska sedan multipliceras med 1,2: 1 500 x 1,2 = 1 800 (viktad komplettering).

Du kan få olika värden till olika utbildningar

Ditt meritvärde efter kompletteringar kan variera beroende på vilka utbildningar du söker till och vilka förkunskaper som krävs till dem. Vi har tagit fram två exempel som visar vad Annas meritvärde efter kompletteringar blir, beroende på vilket program hon ska söka till. Du hittar de två exemplen i högerspalten.