Med hjälp av Räknehjälpen, som vi länkar till i högerspalten, kan du räkna om ditt utländska betygsmedelvärde till betygsskalan 10,00-20,00. Om du ändå vill veta mer om hur omräkningen går till ska du fortsätta läsa här. Tänk på att vissa länder har en särskild formel för uträkning.

Så här ser standardformeln ut  

För att räkna om det utländska gymnasiebetygets medelvärde till skala 10,00-20,00 måste man sätta in det utländska betygsvärdet i formeln som ser ut så här:  

Mprel    =     20 - 10 (Nmax-Nd)
                            Nmax-Nmin  

För att kunna använda formeln, behöver du veta vad förkortningarna betyder.

Mprel = det preliminära meritvärdet, alltså före kompletteringar

Nmax = det utländska betygssystemets högsta värde

Nmin = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat

Nd = det utländska betygets medelvärde

Så här använder du den

Exempel: Om du vet att betygsskalan för ditt utbildningsland har 100 som maxgräns och lägsta gränsen för godkänt är 50 och du dessutom vet att ditt eget betygsmedelvärde är 65,00, sätter du in de tre värdena i formeln så här:

Mprel   =    20 - 10 (100-65,00)     = 20 - (10 x 35) =  20 - 350  =  20 - 7
                       100-50                             50                   50

Räknar du rätt så blir resultatet 13,00. Det preliminära meritvärdet är alltså 13,00. För att räkna med kompletteringar måste du använda den formel som beskrivs i steg 2 på sidan Så här räknas betygen om. Till sist lägger du till eventuell meritpoängskompensation. 

Senast uppdaterad: 15 april 2019