På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Bangladesh, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag skicka in?

Diplom samt ämnesbetyg/transcripts (Marks Sheet/Statement of Marks/Academic Transcripts) från någon av följande utbildningar;

  • Higher Secondary Certificate Examination, Intermediate Certificate Examination, All India Senior School Certificate Examination
  • Diploma in Commerce, Engineering, or Nursing
  • Vocational Higher Secondary Certificate Examination
  • Pre-University course
  • Madrasah Alim Certificate Examination

Dokumenten ska vara utfärdade av the Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) eller Bangladesh Technical Board (inte av skolan).

Har du gått ut gymnasiet efter 2009?

Har du gått ut gymnasiet efter 2009 så krävs godkänt betyg i matematik för grundläggande behörighet. Har du inte godkänt betyg i matematik (Mathematics) i ditt Higher Secondary Certificate eller Proficiency Certificate kan du även behöva skicka in ditt Secondary School Certificate (SSC).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Bangladesh uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.