På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Belarus, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg (avgångsbeviset innefattar ämneslista i samma dokument) "Атэстат аб (агуальнай) сярэдняй адукацыi"/"Atestat ab (agualnai) siaredniai adukatsi" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Belarus uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.