På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Danmark, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

De följande gymnasieexamen uppfyller kriterierna för grundläggande behörighet:

  • Almen Studentereksamen (STX)
  • Højere teknisk studentereksamen (HTX)
  • Højere merkantil studentereksamen  (HHX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF) 

Dokumentet som styrker den heter "Bevis for Studentereksamen". 

De följande uppfyller inte kraven:

  • Eksamensprotokol, Karaktermeddelelse och Kladde accepteras inte då de inte är officiellt utfärdade dokument. 
  • Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen 2005 accepteras inte då betyg, åskarakterer och prövekarakterer finns inte med.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med English Niveau A.

Ja, med English Niveau B om du tog examen 2008 eller senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 29 december 2015