På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Danmark, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Studentereksamen. Dokumentet som styrker den heter "Bevis for Studentereksamen (stx)". 

Dokumentet som heter ”Eksamensbevis hørende till gymnasiereformen 2005” accepteras inte för att styrka din behörighet.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med English Niveau A.

Ja, med English Niveau B om du tog examen 2008 eller senare.