På den här sidan hittar du som har en gymnasieutbildning från Elfenbenskusten, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré + Relevé de Notes

Diplôme de Bachelier de Technicien + Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Elfenbenskusten uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 29 december 2015