På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Estland, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Angångsbetyg med ämnesbilaga + Examensbevis, "Gümnaasiumi lõputunnistus" och "Riigieksamitunnistus" med "Hinneteleht".

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

  • i originalspråk, och
  • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare.

Om din skola utfärdas dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med engelska som A eller B-språk, med minst 6 godkända kurser och examen före 2014. Eller engelska som B2 språk med minst 5 godkända kurser och examen 2014 eller senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 07 juni 2016