På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Etiopien, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

  • Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC) med fem godkända ämnen inklusive engelska och matematik.
  • Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE) med minst fyra godkända ämnen.
  • Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC) med minst fem godkända ämnen, t.o.m 2009.
  • Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC) med minst sju godkända ämnen, fr.o.m 2010.
  • University Entrance Examination Certificate (UEEC) med minst sju godkända ämnen.

Observera att Ethiopian General Secondary Education Certificate inte är tillräckligt för att uppfylla minimikraven. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med godkänt betyg i engelska i ett av de certifikat som uppfyller kraven.