På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Finland, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Lukion Päättötodistus + Ylioppilastutkintotodistus /  Avgångsbetyg + Studentexamensbetyg

Examensbetyg,yrkesinriktad grundexamen 120 sv/ Tutkintotodisus, ammatillinen perustutkinto,120 ov.

Examensbetyg, yrkesinriktad grundexamen 180 kp/Tutkintotodisus, ammatillinen perustutkinto, 180 osp, samt studiekortsutdrag över alla betyg och ämnen som ingår i examensdelarna

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om din studentexamen (Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamen) innehåller avancerad kurs i engelska (pitkä oppimäärä/lång lärokurs). Eller engelska A, 8 kurser.