På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Island, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Stúdentpróf: Studentexamen.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Om dina studier genomfördes enligt det gamla systemet (före 2008) och du har 12 credits.

Om dina studier genomfördes enligt det nya systemet som antogs 2008 och du har 20 credits.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.