På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Karibien information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Detta gäller sökande med gymnasiemeriter från följande länder: Anguila / Antigua & Barbuda / Barbados / Belize / British Virgin Islands / Cayman Islands / Dominica / Granada / Guyana / Jamaica/ Montserrat / St Kitts & St Nevis / St Lucia / St Vincent & The Grenadines / Trinidad &Tobago / Turks & Caicos Islands.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE)

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Caribbean Secondary Education Certificate.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 24 maj 2019