På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Kazakstan, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis + betygsbilaga, "Жалпы орта бiлiм туралы Аттестат"/"Zjalpy orta bilim turaly Attestat" + "Жалпы орта бiлiм туралы aттестатка косымша"/"Zjalpy orta bilim turaly attestatka kosymsja" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kazakstan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.