På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Kenya, information om vilka betygsdokument du ska skicka in när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag skicka in?

Kenya Certificate of Education (KCE) + Kenya Advanced Certificate of Education (KACE)

Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)

Skicka in dina dokument

Skicka in certifikaten som originalhandling (ej kopia) med rekommenderad post till:

Universitets- och högskolerådet
Att: Verifications
Box 45093
104 30 Stockholm

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Kenya Certificate of Education eller Kenya Certificate of Secondary Education.