På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Kroatien, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med examensbevis + årskursbetyg från fyra sista åren, "Svjedodzba o zavrsnom ispitu"/ "Svjedodzba o drzavnoj maturi" + "Svedodzba" (1-4).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

You can meet the requirement with your upper secondary studies with English at the advanced level as part of your written Matura exam (drzavna matura) with a graduation year of 2010 and later.

Du kan också styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.