På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Kuba, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom: Diploma de Bachiller/Técnico Medio + årskursbetyg från år 10, 11 och 12: Certificado de estudios terminados cursos 10,11 y 12.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kuba uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.