På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Malaysia information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med engelska i Sijil Pelarjaran Malaysia (SPM).

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 08 maj 2019