På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Namibia, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Något av följande: 

  • International General Certificate of Secondary Edcuation (IGCSE) med minst fem ämnen inklusive engelska
  • Namibia Senior Secondary Certificate (NSSC) med minst fem ämnen inklusive engelska

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om du har studerat engelska i IGCSE eller NSSC.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 08 maj 2019