På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Nederländerna, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Studentexamen: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Eindexamen (VWO) Diplom + betygsbilaga/Cijferlijst or/eller  HogerAlgemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Diplom +Betygsbilaga/Cijferlijst or/eller Yrkesexamen: MBO-examen Niveau 4 Diplom + Betygsbilaga/Cijferlijst

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med VWO (Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), Eindexamen eller HAVO (Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) med examen från 2010 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.